STRONA PARAFII p.w. św. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W NOWOGARDZIE    ©  2007

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
NASZ PATRON
HISTORIA PARAFII
KOŚCIOŁY

DUSZPASTERSTWO
OAZA RODZIN
POKOLENIE JP2
RUCH RODZIN NAZARET.
SYBIRACY
CARITAS
PORADNICTWO RODZINNE
SCHOLA
SŁUŻBA OŁTARZA

FOTO-KRONIKA
BIURO PARAFIALNE
KONTAKT
LINKI

 

 
Ogólnopolski Związek Sybiraków Koło w Nowogardzie

Działamy w gminach: Nowogard, Osina, Dobra Nowogardzka i Goleniów.
Szerzymy wiedzę z historii Polski, której brakowało w podręcznikach w czasie PRL. Spotykamy się z młodzieżą różnych klas. Pomagamy współtworzyć kulturę środowiska lokalnego. Jesteśmy prężnie działającym kołem, które ma w dorobku: tablicę pamiątkową, pomnik, witraż w kościele p.w. naszego patrona św. Rafała Kalinowskiego. Chcemy utworzyć Klub Wnuków Sybiraków. Włączymy się do budowy świetlicy środowiskowej. Pomagamy dzieciom zaniedbywanym moralnie i fizycznie.

PRZEWODNICZĄCĄ ZWIĄZKU  jest  Franciszka Kobylińska

SIEDZIBA ZWIĄZKU
ul. 700-Lecia 14
72-200 Nowogard
(091) 392-14-84

WAŻNE DOKONANIA I WYDARZENIA:

07.09.1996 r. – Odsłonięcie    tablicy pamiątkowej w kościele Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie

11.11.1997r. – Odsłonięcie pomnika „PAMIĘCI SYBIRAKÓW”

01.11.1998 r. – Poświęcenie tablicy upamiętniającej zmarłych na zesłaniu , umieszczonej obok pomnika

20.11.1998 r. – Wręczenie monstrancji  „Dar Sybiraków” dla parafii p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie

ROK 1999

-         Wręczenie złotej kapy dla parafii p.w.św.Klary w Dobrej

-         Wręczenie paschału , mszału i lekcjonarzy dla parafii Wniebowzięcia NMP
w Nowogardzie

-         Wręczenie sygnaturki i welonu dla parafii Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie

20.11.2003 r. – W 75 rocznicę powstania Związku Sybiraków i 15-lecie  jego reaktywowania  członkowie Koła Ogólnopolskiego Związku Sybiraków ufundowali witraż w hołdzie swemu patronowi św. Rafałowi Kalinowskiemu . Witraż umieszczono w jednym oknie kościoła.

ROK 2007 – ufundowanie dzwonu „ Męczennikom Sybiru”  FUNDATORZY DZWONU   >>>

16.09. 2008 r. – poświęcenie tablicy „ Miejsca Kaźni” umieszczonej obok pomnika

20 listopada przypada ODPUST PARAFIALNY 2008.    >>> 2007

Każdego roku w tym dniu przyjeżdżają poczty sztandarowe z innych Kół Oddziału Szczecin.

Członkowie koła uczestniczą w uroczystościach lokalnych, spotkaniach z młodzieżą w szkołach. W  Wielkim Poście prowadzimy Sybiracką Drogę Krzyżową opracowaną przez prezes Koła mgr Franciszkę Kobylińską.

Aktywnie uczestniczymy w życiu parafii . Działamy w Kole Różańcowym i parafialnym Caritas.

Sybiracy – mieszkańcy Nowogardu i okolic,
dla większej czci i chwały Boga Wszechmogącego,
w hołdzie swemu patronowi Rafałowi Kalinowskiemu
dla wiecznej pamięci i potomnym,
wnoszą swój skromny dar do budowanej polskiej świątyni.
Tym darem jest witraż przedstawiający
Świętego Rafała na zesłaniu i Ostrobramską Panią.
Imię Świętego Rafała Kalinowskiego- patrona Sybiraków otrzymała ta Świątynia.
Obraz Ostrobramskiej Pani Sybiracy – Kresowiacy,
tułający się po wszystkich zakątkach tej ziemi
noszą w swych sercach i pamięci.
                          Nowogard, dnia 20 listopada 2003 r.

 


 PISMO SYBIRAKÓW
(aby wejść - kliknij na herb)

 

 

 

 

STRONA PARAFII ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W NOWOGARDZIE    ©  2007